Research

Vil du delta i et forskningsprosjekt om det å ha dårlig råd?

Har du dårlig råd, og har du hatt dette en stund? Du har tidligere slitt med skole og utdanning samt med å få ordentlig innpass på arbeidsmarkedet. Da vil vi gjerne snakke med deg. Vi ønsker å høre om dine livserfaringer knyttet til familie, utdanning, arbeid, bolig, fritid, og erfaringer med sosiale tjenester og offentlige myndigheter.  

Vi ønsker å komme i kontakt med personer i disse aldersgruppene:

  • 26-31 år
  • 41-46 år
  • 71-76 år

Vi er en gruppe forskere på universitetet OsloMet, som samler inn kunnskap til et europeisk forskningsprosjekt. Vi ser på hva som må til for å sikre at alle skal kunne leve de livene de ønsker og ha innflytelse i saker som oppleves som viktige for dem, og at alle i samfunnet skal kunne leve som fullverdige medlemmer av samfunnet.  

Prosjektet utvikler anbefalinger til politikere og byråkratiet basert på det vi lærer fra deg og de andre vi snakker med om erfaringer med å leve med dårlig råd.  

Du vil få et gavekort på kr 300 som takk for at du stiller opp. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale, hvis du er interessert i å delta i prosjektet.

Telefon eller SMS: tlf. 938 91 076

E-post: euroship@oslomet.no